Homepage Suijs English summary available Laatste wijziging: 18 feb 2009

Introductie

Boekje over Gouda De ontdekking van het bestaan van Colonel Govert Suijs

Het verhaal begint in het najaar van 1975. Op dat moment waren Bas (PDN: 0003) en Monique (PDN: 0004) nog erg klein (4,5 en 2,5 jaar). Mieke en ik "parkeerden" hen bij mijn schoonouders en trokken voor een weekend naar Amsterdam. Winkelen is niet mijn grootste hobby, dus werd ik vervolgens "geparkeerd" bij de Slegte. Daar kwam ik voor de schappelijke prijs van ongeveer 2 gulden en een paar centen in het bezit van een boekje over Gouda. We waren in het najaar van het jaar daarvoor vanuit een flatje in Voorschoten verhuisd naar een woning met tuin in Gouda.
In de loop van de zaterdagmiddag in het Amsterdamse werd er koffie gedronken en de inkopen aan elkaar getoond. Eerlijk is eerlijk Mieke ontdekte Govert Suijs het eerst. Het boekje had op een tweetal plaatsen enkele fotopagina's bij elkaar in een apart katern. Op een ervan prijkte het schutterstuk dat in 1653 door Ferdinand Bol was opgeleverd aan de schutterij van Gouda. Dat dit zou leiden tot een hobby die vele duizenden uren zou gaan verslinden, wisten we op die zaterdag in 1975 nog niet.
Vanaf het eerst moment was ons niet duidelijk wie op het schilderij Govert Suijs was en welke personen de 4 capteins waren. Die puzzle heeft mij vele jaren bezig gehouden.

Hans Suijs

Top of Page

De aanloop tot het het stamboom onderzoek

De afdruk in het boekje van Dr. Schouten was klein en in zwartwit. Dat vraagt om een bezoek aan het Catharina Gasthuis, het gemeentemuseum van Gouda. Op een druilerige novemberzondag in hetzelfde jaar was mijn moeder op bezoek in Gouda. Aangezien er niet gewandeld kon worden, werd het museum gebeld met de vraag of het doek te bezichtigen was.
Kennelijk waren we een van de zeer weinige bezoekers, want de suppoost had alle aandacht voor ons. Hij had de telefoon aangenomen en onze naam goed verstaan. Een prima eerste uitleg was het gevolg. In de grote ruimte van "het Ruim" hing daar een schitterend schilderij. Maar de lijst was al eens vervangen en daarbij was de wetenschap wie nu waar stond of zat verloren gegaan. Een uitdaging om dat uit te vinden en te bekijken of er nog een relatie door de tijd met onze familie zou zijn.
N.B. een kleurenafbeelding is te vinden bij de beschrijving van de persoon Govert Suijs. Zie PDN: 0147-details.
Het schuttersstuk met Govert Suijs
Ferdinand Bol 1653

Top of Page

Brief van de heer Plouvier Goede voornemens voor 1976 en de start van het onderzoek

Met oudjaar 1975 (31-12-1975) zitten mijn broer Herman en ik wat na te puffen van een drukke verjaardag. Op de laatste dag van het jaar was onze moeder jarig en dat leverde meestal een bezoekpatroon van 10 uur 's ochtends tot ongeveer 10 uur 's avonds op. Vlak voor het begin van 1976 besluiten we om onze nieuwsgierigheid omtrent Govert Suijs en zijn eventuele nakomelingen meer vorm te geven. Herman zou vanuit het archief in Den Bosch beginnen om onze voorvaderen te gaan zoeken en ik zou vanuit Gouda gaan bezien welke nakomelingen Govert moet hebben gehad. Met een beetje geluk zouden we met deze naspeuringen bij elkaar kunnen uitkomen. Het liep echter anders.

Op 2 januari 1976 moest er weer gewerkt worden en op mijn zakenadres lag een brief van een heer Plouvier uit Heeze. Net als ik was hij werkzaam in de computerindustrie. In een vakblad had hij een artikeltje met mijn naam eronder gelezen.
Hij was al geruime tijd bezig met het uitzoeken van de stamboom Suijs, omdat twee redenen. Ten eerst had hij een schoondochter met deze achternaam. Ten tweede was hij door ziekte gedwongen langere tijd rustig aan te doen. Op dezelfde 2e januari schreef ik hem of belde ik hem terug. Het resultaat was dat op 9 januari een dikke enveloppe met vele A4-tjes getypte familiebeschrijvingen op de mat lagen. Een snelle inventarisatie leverde het volgende op:
 • ruim 200 personen met de naam Suijs
 • levende in de periode van ca 1630 tot 1976
 • al volledig in stamboomverband beschreven
  Onmiddellijk belde ik Herman, met de vraag of hij al was opgeschoten met het uitzoeken. Toen hij vertelde nog niet te zijn begonnen, vertelde ik de eerste resultaten. Vanaf dat moment heeft hij zich op de organisatie van de verspreiding van de informatie geworpen en het verzorgen van het penningmeesterschap.

  Top of Page

  Hoe ging het verder?

  De kontakten met de heer Plouvier bleven. Het aantal toevalstreffers bleef ook tot op de dag van vandaag. De 200 personen Suijs, zijn er inmiddels meer dan duizend. Die eerste 200 behoorden allen tot een tak, die we later de Oisterwijkse tak hebben genoemd. Inmiddels zijn er vele takken, die onderling nog niet aansluiten. De verbinding tussen de Goudse tak (met Govert) en de andere takken hebben we nog niet kunnen vaststellen.

  In eerste instantie werden de resultaten van het onderzoek vastgelegd op papier door middel van een oude typemachine. Toen Philips met zijn eerste P2000 personal computer en tekstverwerker op de markt kwam, was ik als medewerker van het Philips verkoopkantoor in Den Haag snel in staat om voortaan alles op Floppies op te slaan. Dat waren toen grote slappe floppen, waar niet meer dan een paar honder kilobits op pasten. Goed voor een paar a4-velletjes tekst. Op dit moment ben ik aan mijn 5e generatie PC toe en de totale verzameling gegevens beslaat eind 2003 drie DVD's van ieder 470 Gigabytes. De groei van de gegevens komt dus neer op een factor half miljoen in ca 25 jaar. Dit komt voornamelijk doordat niet alleen teksten maar ook foto's digitaal worden bewaard.

  Een ernstig probleem vormt de "natte kopie"-verzameling van de eerste jaren. Voordat het Xerox-principe van droogkopieren gemeengoed werd, was het kopieren met gebruik van vloeistoffen in gebruik. Deze papieren zijn nu aan het vergaan. Andere zogenaamd betere kopieermethoden die erna kwamen hebben als slijtage effect dat ze aan het verbleken zijn. De volgende generatie kopieersystemen heeft een toner gebruikt, die aan de plasic hoesjes of an het ervoorliggende document gaat vastzitten. Kortom een aantal jaren geleden deed de dringende noodzaak zich voor om vrijwel alle brondocumenten opnieuw in te scannen. De meest kritische documenten (enige duizenden velletjes) zijn nu gereed. Dit is ongeveer 40% van het totaal. Monnikenwerk dat een hogere prioriteit kreeg dan het maken van KRONIEKEN (= regelmatige publikaties. Zie publikaties). Wanneer er een nieuwe KRONIEK zal verschijnen kan ik de trouwe lezerskring nog niet toezeggen. Daarom de keuze om ook een Website te openen.
  Ik Hoop dat dit ook in een andere behoefte zal voorzien namelijk het opstellen van een eigen stamboom of het Suijs-deel van een kwartierstaat.

  Veel plezier bij het bezoek aan deze website. Suggesties en kommentaar worden zeer op prijs gesteld.

  Hans Suijs (Research en Webmaster)
  mede namens mijn broer:
  Herman Suijs (Logistiek en Penningmeester)

  Top of Page