Homepage Suijs Laatste wijziging: 22 Augustus 2010

Bijzondere personen

Van een aantal naamgenoten weten we een aantal aardige details. Soms bekleedde ze hoge functies in de politiek, maar ook is er een naamgenoot die de dupe werd van zijn politieke overtuiging. Er zijn veel burgemeesters met de naam Suijs. Er zijn architecten die bijvoorbeeld de Mozes en Aaron kerk en de beurs van Brussel hebben gebouwd.

Kortom anecdotes te over. In een lijst hieronder zijn er een aantal te vinden. De omschrijving begint telkens met een weergave van (de schatting van) de geboortedatum van de genoemde persoon. Bij de verdere opbouw van deze website zal deze lijst groeien.

Nummer: Naam: Bijzonderheden:
PDN: 0183-details Mr. Cornelis Suijs
1509 Hij was voorzitter van het Hof van Holland en onderhandelde in de 70-er jaren namens de Spaanse landvoogd over invoering van de diverse belastingmaatregelen. Moest tijdens de reformatie vluchten naar Utrecht. Is in Rijswijk begraven.
PDN: 0167-details Machteld Suijs
1516? Zij was een zus van Mr. Cornelis hierboven. Zij huwde met Dirck van Teijlingen in 1535. Ter gelegenheid daarvan schilderde Maarten van Heemskerk hun portretten, waarvan haar portret bewaard is gebleven (Cleveland museum of arts, OHIO USA).
PDN: 0185-details Jacob Suijs
1520 Hij was een geleerd man. Hij was een neef van Mr Cornelis hierboven. Hij was o.a. burgemeester van Zierikzee. Hij huwde met Maria van Berchem, die later het slot Laer te Schelle erfde. Hij staat afgebeeld op een gravure (in volle wapenuitrusting) temidden van de familiewapens van zijn voorouders.
PDN: 0147-details Govert A. Suijs
ca 1610? Burgemeester van Gouda, Colonel van de schutterij. Zo staat hij afgebeeld op een schilderij van Ferdinand Bol (1653), een leerling van Rembrand. (Museum Catharina Gasthuis te Gouda) Dit schilderij is tevens de aanleiding tot dit stamboomonderzoek. (zie ook introductie).
PDN: 0303-details Joannis Suys
1669 Joannis is de stamvader van de tak uit St Huybrechts-Lille. Hij was een zogeheten "Koperteut". Een soort koperslager die zich na enige omzwervingen in die plaats heeft gevestigd. Zijn zoon en kleinzoon zetten het beroep voort. Meer informatie over dit beroep in PDN: 0303-details.
PDN: 0149-details Mr. Govert Suys
1694 Mr. Govert Suijs is de kleinzoon van Govert A. Suijs uit Gouda. Een wat ongelukkige figuur, omdat hij pas laat over de erfenis van zijn vader kon beschikken. Zijn moeder overleed pas in 1751. Hij was toen 57 jaar. Zijn 2e vrouw maakte daar openlijk ruzie over met hem. Een nare affaire die al in 1643 op echtscheiding uitliep.
ZDN: 0142-details Tieleman Francois Suys
1783 Tieleman was architect. Hij ontwierp o.a. de Mozes en ─aronkerk in Amsterdam, maar ook andere kerken door geheel Nederland. IN Brussel ontwierp hij o.a. de serres van de kruidtuin. Hij was hofarchitect van de eerste Belgische Koning. Zie ook zijn zoon Leon, waarmee hij samen werkte.
PDN: 0111-details Arnoldus Suijs
1870 Arnoldus, Adrianus Suijs stamt uit een deel van de familie die (veel) geld hadden verdiend aan de wijnhandel, waarbij de geestelijken in Brabant goede afnemers bleken te zijn. Door dit vermogen was hij in staat de Heilig Landstichting te Groesbeek op te richten.

Top of Page