Homepage Suijs Laatste wijziging: 22 Augustus 2010

Zichtbare herinneringen

De zichtbare herinneringen bestaan niet louter uit fraaie gebouwen, ontworpen door architecten Suijs, maar ook uit schilderijen, straatnamen, een heus kasteel en twee ruines, een lourdesgrot en de Heilig Land Stichting in Groesbeek.

In de lijst hieronder staan deze zaken genoemd met meestal een verwijzing naar een aantal foto's van het betreffende object. Deze foto's zijn vrijwel altijd opgeborgen bij een van de bijzondere personen Suijs.

Wanneer u op de foto drukt gaat u direct naar dat deel van de levensbeschrijving waar de betreffende foto bij hoort. Drukt u echter in de eerste kolom op het PDN dan gaat u naar het begin van de levensbeschrijving.

NEDERLAND
Nummer: Naam: Zichtbare herinnering:
ZDN: 0142-details Tieleman Francois Suijs
Amsterdam Mozes en ńronkerk, ontworpen door de architect Tieleman, Francois Suijs. Ook de koepel van de Lutherse kerk is van zijn hand (Sonesta-koepel).
PDN: 0147-details Govert A. Suijs
Gouda Catharina Gasthuis, gemeentemuseum, schuttersstuk van Ferdinand Bol 1653 met colonel Govert Suijs en de vier Capteyns van de schutterij.
PDN: 0147-details Govert A. Suijs
Gouda Catharina Gasthuis, gemeentemuseum, Houten wapenbord van het geslacht Suijs boven de deur van het Ruim. .
PDN: 0147-details Govert A. Suijs
Gouda Sint Janskerk. Het graf van de 1e echtgenote van Govert Suijs. Elders in de kerk (allen in de Nieuwe Noortzijde) zijn nog twee graven te vinden. Ze liggen niet meer op hun oorspronkelijke plaats.
PDN: 0147-details Govert A. Suijs
Gouda Sint Janskerk, Glas 22, Geschonken door Willem van Oranje en Anna van Saksen. Toen het glas gereed was was het huwelijk stuk en de centen op. in 1657 heeft de vroedschap haar wapens in de schenkersrand geplaatst. (nadat zij de rekening betaald hadden?)
PDN: 0149-details Mr. Govert Suijs
Gouda Sint Janskerk, Grafsteen met tekst: Hier leyt begraven de Heer en Mr. GOVERT SUYS in leven Raaden Oud Burgemeester der stad Gouda Overleden op den 17 January 1756 Oude zijnde 61 jaar 11 maanden en 12 dagen.
PDN: 0147-details Govert A. Suijs
Gouda Stadhuis, portrettekening van Govert Suijs in trappenhal en 3 tekeningen van het familiewapen op het wapentableau in doorgang naar 2e etage. Allen getekend door burgemeester James.
PDN: 0149-details Mr. Govert Suijs
Gouda Op de Turfmarkt woonde Mr. Govert Suijs in het admiraalshuis tot zijn overlijden in 1756. Hij was de kleinzoon van Govert A Duijs (PDN: 0147). Hij overleed kinderloos en gescheiden. Zijn grote erfenis ging naar zijn 3 bedienden en goede doelen.
PDN: 0183-details Mr. Cornelis Suijs
's-Gravenhage Kneuterdijk hoek Heulstraatje. Hier heeft de woning van Mr. Cornelis Suijs gestaan. Later woonde daar "vadertje" Cats en nog later werd het een onderdeel van de Raad van State.
PDN: 0111-details Mgr.A.A. Suijs
Groesbeek bij Nijmegen Heilig Landstichting een bijbels openluchtmuseum, gesticht door mgr Arnoldus Adrianus Suijs.
PDN: 0111-details Mgr.A.A. Suijs
Groesbeek bij Nijmegen Mrgr Suijsplein bij de Cenakelkerk, eveneens gesticht door mgr Arnoldus Adrianus Suijs.
PDN: 0111-details Mgr.A.A. Suijs
's-Hertogenbosch Op de markt nabij de Hintehamerstraat is een winkel waar vroeger de koekwinkel "De Eenhoorn" in heeft gezeten. De koekfabriek lag er direct achter.
PDN: 0183-details Mr. Cornelis Suijs
Rijswijk Straatnaam genoemd naar Cornelis
PDN: 0183-details Mr. Cornelis Suijs
Rijswijk In de N.H. Kerk op de brink van Rijswijk is een graf van Mr. Cornelis Suijs en zijn vader en grootvader. Aan de muur hangt een rouwbord van een zoon van Adam van de Duijn. Adam was zijn schoonzoon. Op het bord 16 familiewapens, waaronder Suijs.


BELGI╦
Nummer: Naam: Zichtbare herinnering:
ZDN: 0142-details Francois Tieleman Suys
Brussel. Het "avant-corps" van het Koninklijk Paleis (later in 1905 weer afgebroken)
ZDN: 0142-details Francois Tieleman Suys
Brussel. De serres van de kruidtuin in Brussel
ZDN: 0142-details Francois Tieleman Suys
Laken bij Brussel. Hij ontwierp het grafmonument (te Laken) voor de vroeg (op 28-jarige leeftijd) in 1836 overleden mezzo-sopraan Maria Malibran.
PDN: 0185-details Jacob Suijs
Schelle. Pal ten zuiden van Antwerpen waait de vlag van Suijs. In 1988 adopteerde de gemeente het wapen van de familie Suijs Daarvoor waren er wat vergissingen geweest.
PDN: 0185-details Jacob Suijs
Schelle Enige gegevens over het Slot Laer te Schelle (in BelgiŰ). Jacob kreeg het via een erfenis van zijn vrouw Maria van Berchem in zijn bezit.
PDN: 0185-details Jacob Suijs
Schelle De Laarkapel is gesticht door een van de heren van het Laarhof, vermoedelijk al vˇˇr 1500. Echter documenten ontbreken door de verwoestingen van de 16e eeuw. Er is een mooie legende over het ontstaan van deze kapel.
PDN: 0185-details Jacob Suijs
Schelle De Kerk van Schelle dateert (in eerste vorm) van de 13e eeuw. De toren staat scheef (1.20 uit het lood) In de muur is de grafsteen van Nicolaus Suijs (PDN: 0287), een achterkleinkind van Jacob Suijs (PDN: 0185).


VERENIGDE STATEN
Nummer: Naam: Zichtbare herinnering:
PDN: 0167-details Machteld Suijs
Cleveland OHIO Museum of arts, een paneel geschilderd door Maarten Heemskerck in 1535 voorstellende Machteld Suijs.


Nog uit te werken
Nummer: Naam: Zichtbare herinnering:
ZDN: 0142 Tieleman Francois Suys Amsterdam Ronde Koepel van de Luterse kerk (Sonestakoepel), ontworpen door architect T.F. Suys
ZDN: 0001 Heiman Suijs Dordrecht Straat genoemd naar hr Heiman Suijs een van de eerste burgemeesters van Dordrecht.
ZDN: 0142 Tieleman Francois Suys Eindhoven Straat genoemd naar architect Tieleman Francois Suys.
ZDN: 0142 Tieleman Francois Suys 's-Gravenhage Theresiakerk ontworpen door architect Tieleman Francois Suys.
PDN: 0183 Tieleman Francois Suys 's-Gravenhage Huidig gebouw van de Raad van State op de Kneuterdijk. Deel ervan was de woning van Mr. Cornelis Suijs.
ZDN: 0142 Tieleman Francois Suys Haarlem Kerk aan de Groenmarkt.
PDN: 0149 Mr. Govert Suijs Haastrecht Kaasboerderij. Dit was een buitenplaats van Mr. Govert Suijs. Hij hield er ook een Vinkenrij.
PDN: 0098 Josephus Johannes Suijs Oisterwijk Straat genoemd naar Josephus Johannes Suijs, burgemeester van Oisterwijk.
PDN: 0183 Mr. Cornelis Suijs Rijswijk Straat genoemd naar Mr Cornelis Suijs.
PDN: 0082 Johannes Franciscus Suijs Tilburg Straat genoemd naar Johannes Franciscus Suijs, burgemeester van Tilburg.
PDN: 0271 Jacob Suijs Belgie ; HarzÚ Kasteel waarvan o.a. Jacob Suijs bewoner was.
ZDN: 0142 Francois Tieleman Suijs Belgie ; Brussel Collonade van het Koninklijk Paleis
ZDN: 0143 Leon Suys Belgie ; Brussel De Beurs van Brussel
ZDN: 0143 Leon Suys Belgie ; Brussel Het paleis der Natie
ZDN: 0143 Leon Suys Belgie ; Brussel Laken Graf van Leon Suys
PDN: 0276 Karel Roland Suijs Belgie ; Montquintin Ruine van een Kasteel waarvan o.a. Karel Roland Suijs bewoner was. Sedert 2006 wordt aan het herstel gewerkt.
ZDN: 0142 Francois Tieleman Suys Belgie ; Spa Badhuis


Top of Page