Homepage Suijs Laatste wijziging: 23 Maart 2010

Stamboom Suijs ; instructie / instruction

Als u bekend met onderstaande ga dan direct door naar:
If you are familiar with all instructions go immediately to:
Stamboom / Family tree of PDN-lijst / PDN-list

Gebruikte foto's / Used photo material
Het fotomateriaal dat gebruikt is in de stambomen, heeft niet altijd een goede kwaliteit. Veelal zijn het uitvergrotingen van verzamelprotretten. Als u met uw eigen afbeelding of dat van uw naaste familie niet tevreden bent, of indien er meer recente foto's beschikbaar zijn, is de snelste oplossing een andere foto te sturen. Liefst electronisch. Zet in de mail s.v.p. PDN en de datum waarop de foto is gemaakt. Eventueel recente bijzonderheden worden op prijs gesteld. Als het een 'papieren' afdruk per landpost dan graag op de achterzijde met pottlood naam en PDN van de betreffende persoon aangeven.
Bij voorbat dank.

The pictures in the family trees are sometimes of bad quality. In most cases a portret is an enlargement from a group picture or it is obtained via internet. If you are not satisfied with your picture or that of one of your relatives, please provide me with a better one. Especially in case of children an update with a more recent picture is appreciatede. If bij post-mail, pleas write the name and PDN on the back of the foto with a pencil. You can also use internet to mail an electronic picture with name and PDN in the message.
Thanks in advance.

Over de stamboom / About the family tree
Er zijn een aantal stambomen samengesteld en daarnaast zijn in het onderzoek nog enige losse families ontdekt. Deze losse families hebben we tot nu toe nog niet onder kunnen brengen in een van de stamboomtakken. Van een aantal takken hopen en verwachten we dat ze verder in het onderzoek samengevoegd kunnen worden tot één tak. kunnen uitgroeien, door de juiste aansluitpunten te vinden. Op dit moment (begin 2010) zijn ongeveer 1400 personen met de naam Suijs, suijs, suis, etc. bekend. (in 2004 waren dat er 1000) Nog maar een klein deel ervan is hier weergegeven, maar dat aantal zal in de komende tijd steeds blijven groeien.
Lees s.v.p. goed alle onderstaande teksten alvorens uw lijst van voorouders op te stellen. Komt u er niet uit en hebt u de naam Suijs, Suys, etc. mail dan een berichtje naar ons met uw naam, voornamen, geboortedatum etc. Ons mailadres is te vinden door op de tekst "Procedure"in dekop te drukken.

We have constructed a number of trees and there also still a number of families which could not yet be placed in one of the family-trees. We expect that some trees could become part of another one by finding interconnecting persons. On this moment (start 2010) we have collected some 1400 (in 2004 it was 1000) persons with the name Suijs, Suys, Suis, etc.. Only a small number of this collection is available online, but this number will grow in te future. Please read carefully all instructions below, before starting to construct your own list of ancestors. If you can not find your own name and you have the name Suijs, Suys, suis, etc. Please send us a mail with your name, first name(s), date of birth etc.. Our mailaddress is easy to find by pressing on the word "Procedure"in the heading of this page.

Maak uw eigen afstammingsreeks / Construct your own roots
Als u zelf uw eigen afstammingsreeks wilt samenstellen of een bepaalde persoon zoekt, ga dan als volgt te werk:

If you want to construct your own family tree or are looking for a specific person, use the following steps:
 • Make an estimation to which generation the person belongs. Use the year of birth.
 • Use the table below in selecting the right generation, but continue to read first!
 • Use the find-function to locate a person, using the first name.
 • There might be more than one person with th same first name or you might have to change the spelling of this name.
 • In case of no success try another generation backward or forward. Dates of birth have an overlap regarding the generations.
Lees ook alle onderstaande teksten eerst goed door om sneller tot resultaat te komen.
Please read all texts below in order to speed up your search.

Uitleg van navigatie-symbolen ; Explanation of navigation-symbols
 • Een pijltje dat omhoog wijst brengt u naar de top van de pagina.
  An arrow pointing at the top will bring to the top of the page.
 • Een pijltje dat naar links wijst brengt u naar de vorige generatie.
  An arrow pointing to the left will bring you to an earlier generation.
 • Een lijst brengt u naar deze poagina terug, zodat u opnieuw een generatie uit de lijst hieronder kunt kiezen.
  A list will bring you back to this page. In this way you may make a new choice for a generation from the list below.
 • Een pijltje dat naar rechts wijst brengt u naar de volgende generatie.
  An arrow pointing to the right will bring you to a next generation.

Top of Page