Homepage Suijs persoonlijk Jaar 2005 Jaar 2007 Laatste wijziging: 18 feb 2009

Webloggegevens van het jaar 2006

De meest recente informatie staat bovenaan en de oudste gegevens helemaal onder aan de pagina. Nog oudere en nieuwere weblogdelen zijn te vinden door links op het menu te kijken. of de pijltjes naar links en rechts hierboven of onderaan dit blad te gebruiken.

Top of Page


Stationshal Gouda
Top of Page
29-12-2006 Op het station van Gouda: Lampekappen en nog meer....
Ook de NS had lampekappen besteld met afbeeldingen van de Goudse Glazen en deze op originele wijze opgehangen. Op de lampekappen zijn de kerstengelen en andere bijbelse afbeeldingen van deze Goudse Glazen weergegeven.
Al fotograferend zag ik ineens twee goede bekenden op een Billboard: Christian Farla en Bianca, zijn echtgenote, beiden lid van mijn Goochelclub. Zo zie je maar hoe twee hobbies te combineren zijn.


Jeugdige toneelspelers in Papa Panov
Top of Page
22-12-2006 Kerstverhaal in de Sint Janskerk
Tijdens het evenement Goudse Glazen Uitgelicht werd ook in de kerk aandacht aan de Goudse Glazen en het kerstverhaal geschonken. In de week voor kerst is een aantal malen het kerstspel Papa Panov opgevoerd. Hierbij speelden kineren van de bovenbouw van de basisschool de rollen. Het verhaal gaat over een schoenmakertje dat de koosnaam Papa Panov heeft gekregen in een Russisch dorpje. Hij komt sympatoiek over en helpt de zwakken in de samenleving. Toch bedenkt hij met kerst dat hij het kerstkind maar niet te zien krijgt en uiteindelijk wordt hem helder dat hij in de personen van de figuren die hij helpt Jezus moet hebben kunnen herkennen. Dan breekt ook voor hem het kerstfeest aan. Het stuk is naar een verhaal van Leo Tolstoi.


Han Breedveld Gouda
Top of Page
16-12-2006 Examen Goudologie
De cusrsus Goudologie (waarover al eerder meldingen) is geen vrijblijvende zaak. Deelnemers krijgen wel vooraf een syllabus, maar moeten wel zelf aantekeningen maken. Op de laatste dag volgt dan een examen. Het nakijken duurt een uurtje (multiple choice) waarna de feestelijke uitreiking van de diploma's door de wethouder kan plaatsvinden. Hier doet aspirantbestuurslid van die Goude en lid van het Watergilde Han Breedveld examen. Hij heeft inmiddels zijn diploma en de felicitaties van collega-watergildeleden ontvangen.


Sleeping Sammy Suijs
Top of Page
13-12-2006 Kraamvisite bij Sam Suijs
Sam Suijs, geboren op 29-11-2006 is een zoon van Leon Suijs en Jenny Suijs - van Zandbeek. Op deze 13e konden de wolk van een baby zelf aanschouwen in de nog niet afgebouwde nieuwe woning van het gezin. Sam was te vroeg of de verbouwing was te laat. Bovenverdieping was gelukkig niet aangetast (lees: nog in oude staat), maar beneden was alleen de keuken leefbaar. Een forse verbouwing, aangezewengeld door een ondernemende geest. Leon neemt zo af en toe wat risico's, maar dat hoort bij een ondernemer.


Door kaarsen verlicht stadhuis
Top of Page
12-12-2006 Kaarsjesavond
Het jaarlijks terugkerende evenement (al 51 jaar!). Straatverlichting uit en alleen maar kaarsjes rondom de markt en in het stadhuis. Veel kerstconcerten en kerstverhalen. Een burgemeester die de neiging heeft te gaan preken. Maar hij is nog niet beroepen door een van de vele kerken. Musicerende kerstmannetjes voor het Zakkendragershuisje (secretariaat van het Fonds Goudse glazen).

Kerstmannetjescollectief voor ons secretariaat.


Noordkant Sint Janskerk Gouda
Top of Page
16-11-2006 Goudse Glazen uitgelicht
Op initiatief van Mia Schaap (bloemenzaak "de Illusie" en Josephine Weber (Café rest. Central) werden vele sponsoren geworven om de goudse glazen in de kersttijd eens van binnenuit te verlichten. Dat was voor de Stichting Fonds Goudse Glazen even wennen. Voortvarend en met respect voor gevoelige zaken werd in een goede samenwerking met het Fonds en anderen een fantastisch evenement door de twee dames voorbereid. Hier een beeld tijdens het testen van de lampekappen. Deze moesten het licht van de straatlantaarns een beetje dempen. Ze kwamen overigens niet alleen om de kerk, maar ook rond de markt in winkelstraten, etalages, etc.


Hal Stadhuis Middelburg
Top of Page
13-10-2006 Korte vakantie Burg Haamstede.
Samen met Mieke en Ruud van Gestel even voor een lang weekend naar zeeland. De eerste dag mooi weer, maar de dag erop bewolkt. Dus naar Middelburg. Terwijl de dames winkelen zijn Ruud en ik het stadhuis ingedoken voor een rondleiding. Daar trof ik ee afdruk van een zeer oude kaart aan. De Suijsenpolder was hierop nog niet ingedijkt. Wel waren de plaatsnamen behorende bij de titels "Heer van" goed te zien: Grijsoort, Nieuwe en oude Tonge en Dirckslant. Na de rondleiding nog even op de boekenmarkt gekeken. Daar trof ik een origineel boek van "Soldaat van Oranje" aan. Mooi kadootje voor Bas.


Restaurant Scheeps Gouda
Top of Page
19-09-2006 Start eerste RAMBO-cursus.
In navolging van 's-Hertogenbosch was het Historisch Platform van Gouda in het najaar van 2005 al begonnen met een cursus Goudologie (11 lessen van 2 uur in de raadzaal van het stadhuis). Hierdoor wordt een cusrsist expert in de cultuur-historische geschiedenis van Gouda. Ook het Raadsleden en AMtenaren Onderwijs (RAMBO) is op dit lesprogramma gebaseerd. Echter nu op verschillende lokaties om de ambtenaren (veelal van buiten Gouda) tevens de stad te laten leren kennen. Het spits werd afgebeten in rstaurant Scheeps aan de Westhaven, dicht bij de "donkere sluis".


Roland van Schelven
Top of Page
01-09-2006 Installatie van Roland van Schelven als burgemeester van Culemborg.
Roland van Schelven, oud-wethouder en oud-raadslid van Gouda en vooral niet te vergeten warm pleitbezorger voor het behoud van de cultuurhistorische elementen van Gouda, werd op deze dag officieel geïnstalleerd als burgemeester van Culemborg. Oorspronkelijk actievoerder en D66 partijlid. Veel met hem samengewerkt, maar op z'n tijd ook tegen bepaalde collegebesluiten actie gevoerd, was ik met vele Gouwenaren aanwezig bij dit evenement.


Project Bolwerk/Mierennest
Top of Page
08-07-2006 Onthulling van een bord aan het Bolwerk.
Het Platform Binnenstad (West) had gezien dat bij de lokatie Westergouwe een bord stond met o.a. de tekst "we kunnen haast niet wachten". Het project Bolwerk wasdoor de gemeente stilgelegd om tegenover de NS de indruk te wekken dat deze plek een reeel alternatief was voor het "huis van de stad" (stadskantoor). Alsof de professionals niet allang wisten dat we daar een hotel en andere zaken wilden vestigen. Aan dat project was al 7 jaar gewerkt in nauwe samenwerking met het Platform. Het was bijna rond, toen de "pauze" werd ingelast. Daarom werd door het Platform een bord gemaakt en op deze dag - in bijzijn van de nieuwe wethouder - onthuld.


Karlijn in actie
Top of Page
18-06-2006 Nationaal Goochelcongres 2006 in Capelle aan de IJssel.
Ieder jaar wordt het nationaal Congres voor de Goochelkunst in een andere plaats gehouden.
Dit jaar mocht mijn club: Goochelclub Rotterdam het organiseren. Nagenoeg alle clublleden kregen een specifieke taak op dit congres (van een weekend). Mijn taak was - als vanouds - de PR en contacten met de pers.
Toch had ik nog de gelegenheid op zondag een aantal toneelnummers te zien en te fotograferen. Een van de meest smaakvolle, kleurrijke en sprookjesachtige acts is die van Karlijn. Zij verteld erbij en eigenlijk is het gewoon een sprookje met alle verbazingwekkende wonderen die daarbij gebeuren. Zoals een zwevende en dansende tafel.


Sint Janskerk 's-Hertogenbosch
Top of Page
13-06-2006 Bestuur van de Stichting Fonds Goudse Glazen op bezoek in Den Bosch.
Ter gelegenheid van het afscheid van een aantal bestuursleden van dit Fonds, bracht het bestuur met partners een tegenbezoek aan de Sint Janskerk in 's-Hertogenbosch. Eerder dat jaar hadden de torengidse en andere gidsen van deze kerk een bezoek aan de Goudse Sint Janskerk gebracht. Nu werden we ontvangen door o.a. Frans van der Smissen die de coordinatie van de Bossche gids doet. Na het bezoek aan de kerk deden we ook he zwanenbroedershuis aan.


De volmolen aan de Punt
Top of Page
22-05-2006 Restauratie Volmolen aan de Punt
Een jaar eerder was een deel van deze duiker, die onder de weg langs de Hollandse Ijssel ligt, gedeeltelijk ingestort. Deze duiker voorzag vanaf 1632 het rad van de volmolen voldoende water om deze aan het draaien te zetten. Toen voor de lakenindustie voor het "vollen"(viltachtig maken) van de stoffen. Daarvoor moest met menskracht lees: blote voeten de stoffen (deels in urine) getrapt worden. Dit werk werd na de aanleg overgenomen door machines. Thans wordt alleen de inlaat (van het rad zijn nog slechts sporen in de muur zichtbaar) gebruikt om water in te brengen en daardoor de grachten een beetje van vers water te voorzien. Hierdoor wordt het zuurstofgehalte beter. Herstel was dus nodig. Na het verstevigen van de grond en het opmetselen van de wanden mochten we (leden van het consortium Hollandse Waterstad) eind mei een kijkje nemen in de drooggemaakte duiker onder de Punt aan de oostkant van de haven. Hetzelfde bedrijk dat werkte aan de Binnendieze in Den Bosch klaarde de klus (voormalig van Drunen, nu onderdeel van Heijmans uit Den Bosch.


Twee Miekes in een bootje in Giethoorn
Top of Page
18-05-2006 Weekend Weerribben/Giethoorn
Bij aankomst in Friesland op een boerencamping zag alles er nog zonnig uit, maar de weersvoorpelling beloofde weinig goeds. Daarom eerst maar naar Giethoorn even spelevaren. Het we waren de enige die in de boot genomen wilden worden. Kosstte nog enige moeite om een stuurman te vinden. Heel rustig voeren we met zijn vieren (Mieke en Ruud van Gestel, Mieke en ik) door het stille dorp en het over rustige water.
De andere dagen hebben we vooral de winkels en restaurantjes van Leeuwarden en Groningen gezien. En veel regen!


Marceline en Bas, Moon en Marieke
Top of Page
07-05-2006 Mieke 60 jaar
Een mooi familiefeest met zo'n 60 gasten die ook een vorkje meeprikten. Hoewel niet uitbundig, toch voldoende mooi weer om veel buiten te vieren. Met champagne en taarten die aangesneden moesten worden. We hadden ook nog nooit gevierd dat Marieke haar tweede bul had gekregen, dus mocht zij een aparte "meestertaart" aansnijden. Gelukkig dat veel familie en oude buren present konden zijn, al beginnen we er toch een aantal te missen.
De kinderen hadden zich, conform een oude traditie speciaal laten fotograferen door mijn neef Jan Suijs. Hij had extra zijn best gedaan en koos vanzelfsprekend voor zwart-wit. Bas mocht deze keer gecompleteerd worden met Marceline aan zijn zijde. Moon was zorgzaam als altijd zodat niemand op een droogje hoefde te staan.


Paasimpressie
Top of Page
16-04-2006 Eerste Paasdag in 's-Hertogenbosch
Omdat reizen voor haar steeds bezwaarlijker is geworden, gingen we als volleerd cateraar naar de flat van mijn schoonmoeder. De kinderen kwamen ook en de tantes - jongere zusjes van oma - waren uiteraard ook aanwezig. Zo werd het een gezellig en niet al te laat diner. Er moest wel een extra tafeltje mee om iedereen een plekje te geven. Even puzzelen wat er warm gemaakt moest worden, maar alles verliep gladjes. Een klein deel van de maaltijd staat bij de kaarsjes opgesteld.


Christian Farla, Bianca en assistentes
Top of Page
09-04-2006 Merlin Award voor Christian Farla
Na vele jaren vernieuwend optreden (onder andere in de Efteling) werd Christian Farla op dez dag na zijn voorstelling beloond met de Merling Award. Deze Award wordt verleend door een Amerikaanse goochelorganistaie met zetel in Las Vegas. De voorzitter kwam de prijs uitreiken in het theater van Schiedam, waar Christian op dat moment optrad in het kader van zijn magische tournee door Nederland. Christian Farla en echtegenote Bianca zijn al vele jaren lid van "mijn" goochelclub Rotterdam.
Christian wordt door velen gezien als de opvolger van Hans Klok. Zijn Illusieshow heeft veel vaart. Hij laat onder andere een ferrari in een flits van het toneel verdwijnen.
Goochelclub Rotterdam heeft ca 50 leden en een juniorafdeling en is daarmee de tweede of derde grootste club van Nederland. De 24 clubs in Nederland zjn aangesloten bij de Nederlandse Magische Unie, waar ik 7 jaar penningmeester van ben geweest. In Nederland zijn ca 400 goochelaars actief. Internationaal is de NMU weer aangesloten bij de FISM die eens in de drie jaar een wereldcongres organiseert. Dit jaar in Stockholm en in 2009 in Bejing (China). Van alle wereldkampioenschap is iets minder dan 50% door Nederlanders gewonnen.


De partners van de bestuursledenen ereleden
Top of Page
01-04-2006 Jaardiner van het bestuur van die Goude
Op vrijdagavond was er weer het traditionele Jaardiner van de historische vereniging. Met partners togen we naar LÉtoile bij de Kleiwegbrug. Prima lokatie, maar de uitbater liep met arm in mitella. Dus enige twijfel of hij wel in de pannetjes kon roeren, het vlees kon aansnijden, etc. Het kwam dik voor elkaar. In de speech van de voorzitter werden o.a. warme woorden richting Jan Kompagnie gesproken. Deze nam afscheid na vele jaren trouwe dienst, maar blijft beschikbaar voor de redactie van Tidinge, het kwartaalblad van de vereniging.
De partners van de bestuursleden kregen ieder een schort met het nieuwe logo van de vereniging.


Wethouder Siebe Keulen, Gerard van Nieuwpoort en voorzitter Tom Hage
Top of Page
24-03-2006 Audiotour Sint Janskerk in gebruik
Na een periode van onderhandelen, selecteren van de onderwerpen, ontwerpen van een goed draaiboek, het inspreken van de juiste teksten en het selcteren van de omlijstende muziek was het na een proefperiode op deze dag eindelijk zover.
Feestelijk werd de audiotoer in gebruik genomen. In feite zijn het twee producties: een voor Volwassenen in Nederlands en Engels en een voor kinderen (alleen in het Nederlands).
Aan de hand van een paar presentaties werd een en ander toegelicht en was er voor de aanwezigen de audiotoer ook te beluisteren middels een plenaire demonstratie met beelden. via een kop

2005 2007 Jaar 2005 / 2007 van de weblog.