Homepage Suijs Persoonlijk Laatste wijziging: 17 feb 2009

Welkom aan de "inactieven" en gepensioneerde deelnemers van het pensioenfonds van
HP-nl

(Voorheen Compaq-nl en daarvoor Digital Equipment-nl)


PENSIOENBESTUUR (PB).
Gepensioneerden hebben een eigen pensioenbestuurder gekregen!

In februari 2008 kondigde ik aan dat er verkiezingen zouden worden gehouden voor een pensioenbestuurszetel namens de gepensioneerden. Mijn persoonlijke aanbeveling was toen Simon Dijkhuizen, op dat moment medelid van de Deelnemersraad van het pensioenfonds. De verkiezingen zijn geweest en Simon is inderdaad gekozen. Zijn ingekorte CV is hieronder te lezen.

DEELNEMERSRAAD (DR).
Ook zijn erverkiezingen geweest voor de nieuwe Deelnemersraad. Gelukkig ben ik herkozen. Dit keernamens de gepensioneerden. In de vorige DR zat ik namens de inactieven. In Juni is de nieuwe DR met zijn werkzaamheden begonnen.

VERANTWOORDINGSORGAAN (VO).
Vlak voor deze laatste verkiezingen is een Verantwoordingesorgaan samengesteld. Volgens de laatste wetswijzigin ten aanzien van pensioenen (in jan 2007) is zulk een toezichthoudend orgaan verplicht. Daar waar een DR adviseert, is het de taak van het verantwoordingsorgaan om te controleren. Dit orgaan bestaat uit twee vertegenwoordigers namens het bedrijf, 2 namens de werknemers en 2 namens de gepensioneerden. De DR wijst de laatste 4 vertegenwoordigers aan.
Ten behoeve van de gepensioneerden mag ik sedert voorjaar 2008 samen met Paul Burgers zitting nemen in dit orgaan.
In Juni 2008 was de eerste taak het jaarverslag over het boekjaar (=Kalenderjaar) 2007 te beoordelen. Voor een verslagleggng hiervan verwijs ik naar de publikaties van de DR en het pensioenfonds.


Simon Dijkhuijzen
Top of Page
Simon Dijkhuizen
In 1981 kwam Simon bij Digital te werken als Operations Manager van het nieuw opgezette Europese Distributie- en Reparatie Centrum (Digital Equipment Parts Center B.V.) in Nijmegen.
In 1983 werd hij daar General Manager, en in 1984 volgde zijn benoeming tot Statutair Directeur.
Deze functie heeft hij bekleed tot 1 januari 1997, toen hij gebruik heeft gemaakt van een vertrekregeling.

Van 1982 tot 1997 heeft Simon ook in het bestuur van het Digital Pensioenfonds (de voorloper van het huidige Hewlett-Packard pensioenfonds) gezeten, waarvan de laatste tien jaar als voorzitter.
Zijn enorme kennis van het pensioenfonds kon hij goed gebruiken toen hij in 2001, als gekozen vertegenwoordiger van de "slapers", voorzitter werd van de eerste Deelnemersraad (DR) van het pensioenfonds. In de tweede DR, die in maart 2005 van start is gegaan, zit Simon als vertegenwoordiger van de gepensioneerden; na 2 jaar als gewoon lid nu weer als voorzitter.Overige zaken
Hieronder tref je nog een aantal verwijzingen voor als je op zoek bent naar informatie over HP-pensioenen (en haar zakelijke voorgangers zoals Compaq en Digital Equipment).
Voor die (oud-)collega's die al eerder deze website bezochten en daar mijn persoonlijke kritiek lazen. wil ik nog toevoegen dat de in de kritiek genoemde onderwerpen tot mijn voldoening zijn afgehandeld in een extra vergadering van 13 september 2007. De website van de Deelnemersraad bevat nu alle relevante informatie en is ook toegankelijk voor "Inactieven". Nieuwe zaken ten aanzien van o.a. indexering en andere onderwerpen zullen daar en in nieuwsbrieven worden weergegeven.

Om regelmatig de nieuwsbrief te ontvangen en de (nog) besloten website te kunnen raadpleging gelieve de procedure zoals hieronder weergegeven te volgen (mededeling van de secretaris van de Deelnemersraad).

Zijn er opmerkingen of suggesties vanuit de achterban van inactieven dan kun je mij uiteraard persoonlijk benaderen via het mailadres in de kop van deze website.

Hans Suijs


Mededeling van de secretaris van de Deelnemersraad
Voor het elektronisch ontvangen van toekomstige nieuws brieven en toegang tot de Deelnemersraad website stuur een mail naar "deelnemersraad" apestaartje en de toevoeging .com

Top of Page