Homepage Suijs English summary available Laatste wijziging: 1 Maart 2010

Welkom op de homepage van de familie Suijs

Laatste Nieuws: De grote verbouwing in Gouda. Het begon met: "Ik wil een grotere eettafel...". Zie hoe Tjotterwerf 23 beneden een grote puinhoop gaat worden en daarna weer wordt opgebouwd. Lees verder..... NIEUW
Wij zoeken: Gegevens over diverse personen, foto's, bidprentjes, etc. Lees verder..... ZOEK
Wij hebben ook: Bloggegevens, reisverslagen en andere hobbies, etc. (Persoonlijk Hans) Lees verder..... PRIVÉ

Hans Suijs (geb. 1943) Op deze website, die wel nooit af zal zijn, zijn een aantal zaken over de familie Suijs te vinden. Ook andere schrijfwijzen van de familienaam worden meegenomen. De onderwerpen (hoofdstukken) zijn aan de linkerzijde als een soort menu weergegeven.
Op 1 januari 2004 is de opbouw van deze Website van start gegaan. Het Genealogisch onderzoek begon echter al op 1 januari 1976. De achtergronden van dit onderzoek zijn te vinden bij het hoofdstuk Introductie.

Hans Suijs (Research en Webmaster) en Herman Suijs (Verzorging KRONIEKEN tot eond 2006)
Herman Suijs (geb. 1945)

Als u dit leest en u hebt als achternaam 'Suijs' of 'Suys' of u bent op een andere manier betrokken bij het geslacht Suijs, stuur dan een mailtje naar ons, zodat we ook ons electronisch adresboek kunnen aanvullen. Eventuele details van uw directe Suijsen-omgeving zijn eveneens zeer welkom. Vooral foto's (zowel oud als recent) met datum van opname en de namen van de afgebeelde personen. Als u deze website nog nooit bezocht hebt is een introductie de aanbevolen start. Zie links in de menubalk.

Het kan zijn dat u dit internetadres hebt gekregen van een van onze "zakelijke" familieleden. Om hun homepage te breiken verzoeken we u om in het menu links te kiezen voor "Zakelijke info".

Het kan ook zijn dat u dit internetadres regelmatig bekijkt en op zoek bent naar meer actuele informatie. Raadpleeg dan de pagina's met "Nieuwe zaken".

PersoonsDocumentNummers (PDN)
Alle genoemde personen met de naam Suijs of Suys, etc. hebben gedurende het stamboomonderzoek een nummer gekregen. Alle verzamelde brondocumenten eveneens. Zo kennen we dus Persoons DocumentNummers (PDN) en Bron DocumentNummers (BDN). Het is bij stamboomonderzoek belangrijk om broninformatie en resultaten zogvuldig gescheiden te houden. Op deze manier kunnen conclusies later nog eens heroverwogen of verworpen worden.
De PDN-nummers komen op deze Website veelvuldig voor.

Voorbeeld: PDN: 0147 is een verwijzing naar persoon 147. Dit is Govert Suijs, die in de 17e eeuw burgemeester van Gouda was. Is de aanduiding vet en onderstreept dan heeft een click met de muis als gevolg dat naar de gegevens van deze persoon in de stamboom zal worden gesprongen. Daar kunnen dan opnieuw soortgelijke verwijzingen staan naar zijn ouders en/of kinderen.

Er zijn ook personen met de naam Suijs, Suys, etc. die nog niet in een tak van de stamboom konde worden ondergebracht. Hier zoeken we nog naar nieuwe aanknopingspunten. In zo'n geval spreken we niet over een PDN maar gebruiken een Zoek Document Nummer (ZDN). Het moge duidelijk zijn dat hulp bij het zoeken van aansluitingen zeer welkom is. Links in het Menu ziet u daarom onderaan de toegang tot "Help me". Daar staan de vragen om assistentie weergegeven.

Wanneer er sprake is van een bijzondere persoon is, waarvan meerdere details in de vorm van een aparte pagina op deze website zijn weergegeven dan zal de PDN-verwijzing een toevoeging hebben gekregen van het woord "details".
Door hierop te drukken wordt naar deze aparte pagina gesprongen.

Bent u in de stamboom aan het speuren en de weg kwijtgeraakt? Geef een click met de muis op het familiewapen (linksboven) en u bent weer terug op deze pagina. Probeer het maar uit:
PDN: 0147 Basisgegevens van Govert Suijs, zoals weergegeven op een van de pagina's van de Stamboom. (terugkeren via het familiewapen)
PDN: 0147-details Details van Govert Suijs op een aparte pagina.

Als u suggesties of opmerkingen heeft over deze website, gebruik dan de procedure zoals boven in de kop van het document is weergegeven om ons te bereiken. Ook aanvullende informatie over de familie Suijs is op deze manier welkom.

Top of Page

TEST CARTON